Втора транснационална среща

Втората транснационална среща по проект WinEra се проведе през април 2019 г. в Кампобасо.

 

Партньорите обсъдиха по-подробно разработваните резултати по проекта и методологията, както и следващите технически стъпки, които трябва да бъдат предприети и изпълнени. Освен това работиха по въпросите свързани с управлението на проекта и разпространението на резултатите.

 

Основната цел на срещата бе да се обсъди напредъкът на проекта до момента, да се изяснят основните аспекти на резултатите по проекта и да се постигне съгласие за съответните дейности, които трябва да бъдат изпълнени от партньорите.