РЕЗЮМЕ

„WinEra – Насърчаване на производството на вино чрез нова ера на специализирано обучение за органични и биодинамични винопроизводители в ЕС“ е проект „Еразъм +“, който има за цел да повиши конкурентоспособността на европейските винарни чрез развитието на техния потенциал за производство и популяризиране на биологични и биодинамични вина.
Чрез иновативен процес на професионално обучение, проектът ще подкрепи органичното лозарство в Европа, интегрирайки в обща учебна програма всички аспекти, свързани с развитието на биологичното лозарство (земеделски техники, производствени методи, маркетинг, комуникация, етика и корпоративна социална отговорност).

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати от проекта са:

  • Учебен модел на WinEra

  • Курс за обучение WinEra

  • Ръководство на WinEra за обучители

  • Платформа за електронно обучение WinEra с раздел Интерактивно хранилище

  • Ръководство на WinEra за сертифициране на биологично и биодинамично вино

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
– Подобряване на възможностите за развитие и повишаване на потенциала за растеж на винарските изби на ЕС чрез навлизане на пазаар на биологични и биодинамични вина;
– Разработване на специфични знания и компетенции във винарните на ЕС за производство и насърчаване на производството на биологични и био-динамични вина;
– Осигуряване на трансверсално, мултидисциплинарно и съобразено с конкретните нужди обучение по биологично и био-динамично производство на вино и популяризиране в отговор на специфичните нужди на винарските изби;
– Напомняне, че виното е част от културното, гастрономическото и ландшафтно наследство на страната;
– Увеличаване на подкрепата за земеделските производители и винопроизводителите за навлизане на пазара на биологично вино;
– Насърчаване на прилагането на биологично земеделие и производствени подходи сред производителите на грозде и земеделските стопани;
– Насърчаване на използването на устойчиви земеделски стопанства и методите за производство на вино сред земеделските стопани и винарните на ЕС;
– Насърчаване на по-широкото използване на биологични и био-динамични вина сред потребителите в ЕС.

ИНОВАЦИЯ

ИНОВАЦИЯ
Една от основните цели на проекта е да осигури трансверсално, мултидисциплинарно и специално разработено обучение за биологично и био-динамично производство на вино и насърчаване в отговор на специфичните нужди на винарските изби.
Понастоящем биологичните или био-динамичните вина (ББДВ) са много популярни на пазарите, които отчитат увеличение на търсенето. Освен това бизнес анализаторите очакват по-нататъшен растеж на органичния пазар с 6% през следващите няколко години. Това прави темата за биологичното земеделие, производството и маркетинга на ББДВ много актуална и свързана с нуждите на производителите. Въпреки че има няколко кратки обучителни курса за студенти и професионалисти, те са предимно част от университетска програма. Освен това тези курсове са за занаятия в класната стая и изискват присъствието на учащия през определен период от време на определено място, което не е подходящо за винопроизводителите и винарските изби.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Основните целеви групи на проекта са:

1) Директна целева група: винарски изби, ББДВ, земеделски стопани на ББДВ, нови пристигащи (т.е. нови предприемачи, които не идват от селското стопанство, но са заинтересовани да инвестират във винопроизводството или в лозята).
2) непряка целева група: местни земеделски кооперации, асоциации и органи, организации, работещи предимно с винарни и фермери като консултантски фирми, професионални асоциации, неправителствени организации и др., Студенти и младежи, интересуващи се от биологично земеделие, професионални обучители, различни местни образователни институции като ПОО центрове, доставчици на ПОО и др.

АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

Партньорите са включили няколко асоциирани партньора в проекта:

National network of „Agricultural testing spaces“ (RENETA)

Communauté de communes du pays de Forcalquier

Estancia Piedra SL bodegas y vinedos

Prada a tope S.A. bodegas y vinedos

Coldiretti Federazione regionale del Molise

CIA – Agricoltori Italiani del Molise

Limassol chamber of commerce and industry

Cyprus employers and Industrialist Federation

Association Istrian de Dignan – Ecomuseum of Vodnjan

Stema Starosel Wine Cellar

Bulgarian Association Of Independent Winegrowers