ПЪРВА СРЕЩА НА ПРОЕКТА WINERA

Първата среща на проекта WinEra беше успешно проведена през декември 2018 г. в Марсилия.

Партньорите по проекта обсъдиха всички резултати от проекта, както и въпроси, свързани с разпространението и популяризирането на проекта. Основната цел е изпълнението да бъде проведено възможно най-високо.

Проектът цели да подпомогне европейските винопроизводители да произвеждат и популяризират биологично и биодинамично вино.