Трета транснационална среща

През септември 2019 г. представители на всички партньори се срещнаха в София за третата транснационална среща по проект WinEra.

Консорциумът задълбочи обсъждането на следващите стъпки по проекта, като анализира основните аспекти на очакваните резултати, дискутират въпросите по разпространението на резултаите, контрола на качеството, мониторинга и управлението на проекта. Всеки партньор представи преглед на свършената работа, също така се проведе дискусия по разработената стратегията за експлоатация на резултатите от проекта.

На срещата, партньорите по проекта се договориха за предстоящите стъпки и дейности по проекта, както и за следващите транснационални срещи, които предстои да се проведат в следващите етапи.