Четвърта международна среща

През февруари 2020 г. партньорите по проект WinEra се срещнаха в гр. Саламанка (Испания) за четвъртата международна среща.

По време на срещата, партньорите обсъдиха важни стъпки за финализиране на обучителния материал, както и разработването на онлайн платформата WinEra, която ще съдържа всички разработени обучителни материали, интерактивни упражнения, допълнителни материали,  рактически примери, публикации и тестове. Освен това бяха дискутирани въпроси за мениджмънта на проекта, качеството на изпълнение, както и дейността на партньорите, така и стратегии за разпространение на резултатите от проекта.

Важен аспект на срещата бе подготовката на пилотното тестване, по време на което платформата WinEra и всички разработени обучителни материали ще бъдат оценени, за да могат партньорите да финализират всички продукти и да разпространят резултатите по проекта за ползването им от  ъответните бенефициенти, целевите групи и заинтересованите страни.