0
ευρωπαϊκές χώρες
0
οινοποιεία
0
συμμετέχοντες
0
γλώσσες

Στόχος

Στόχος του έργου WinEra είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οινοποιείων μέσω της ανάπτυξης του δυναμικού τους για παραγωγή και προώθηση βιολογικών και βιοδυναμικών οίνων.

ΣΚΟΠΟΣ

Ένας από τους κύριους σκοπούς του έργου είναι η παροχή εγκάρσιας, πολυεπιστημονικής και εξατομικευμένης κατάρτισης σχετικά με την βιολογική και βιοδυναμική παραγωγή και προώθηση του κρασιού, ανταποκρινόμενη στις ειδικές ανάγκες των οινοποιείων.

WinEra

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Προώθηση του ευρωπαϊκού οίνου μέσω μιας νέας εποχής εξειδικευμένης κατάρτισης βιολογικών και βιοδυναμικών αμπελουργών στην Ε.Ε.

Η Εκπαίδευση σύντομα θα είναι έτοιμη

Προετοιμαζόμαστε. Εγγραφείτε για να μείνετε ενήμεροι…