ΣΥΝΟΨΗ

Το Erasmus+ έργο “WinEra – Fostering EU wine through a new era of specialized training for organic and biodynamic wine-producers in EU” στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οινοποιείων μέσω της ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους παραγωγής και προώθησης βιολογικών και βιοδυναμικών οίνων. Μέσω μιας καινοτόμου διαδικασίας επαγγελματικής κατάρτισης, το έργο θα στηρίξει τη βιολογική αμπελουργία στην Ευρώπη, ενσωματώνοντας σε ένα κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όλες τις πτυχές που αφορούν την ανάπτυξη της βιολογικής αμπελουργίας (γεωργικές τεχνικές, μεθόδους παραγωγής, μάρκετινγκ, επικοινωνία, κοινωνική ευθύνη).

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • Μοντέλο μάθησης WinEra

  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα WinEra

  • Εγχειρίδιο WinEra για εκπαιδευτές

  • WinEra Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

  • Οδηγός WinEra για την πιστοποίηση βιολογικών και βιοδυναμικών οίνων

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

– Ενίσχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και το αναπτυξιακό δυναμικό των οινοποιείων της ΕΕ στην αγορά βιολογικών και βιοδυναμικών οίνων.

– Ανάπτυξη ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων στα οινοποιεία της ΕΕ για την παραγωγή και την προώθηση βιολογικών και βιοδυναμικών οίνων.

– Παροχή εγκάρσιας, διεπιστημονικής και εξατομικευμένης κατάρτισης σχετικά με την βιολογική και βιοδυναμική παραγωγή και προώθηση του κρασιού, ανταποκρινόμενη στις ειδικές ανάγκες των οινοποιείων.

– Υπενθύμιση ότι το κρασί αποτελεί μέρος της πολιτιστικής, γαστρονομικής και τοπικής κληρονομιάς της χώρας.

– Αύξηση  της στήριξης που παρέχεται στους αγρότες και τους οινοπαραγωγούς για να εισέλθουν στην αγορά βιολογικών κρασιών.

– Ενθάρρυνση για την εφαρμογή μεθόδων βιολογικής γεωργίας και παραγωγής μεταξύ των καλλιεργητών σταφυλιών και των αμπελουργών.

– Προώθηση της χρήσης μεθόδων αειφόρου γεωργίας και παραγωγής οίνου μεταξύ των αγροτών και των οινοποιείων της ΕΕ.

– Προώθηση της ευρύτερης χρήσης βιολογικών και βιοδυναμικών οίνων μεταξύ των ευρωπαίων πελατών.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι η παροχή εγκάρσιας, διεπιστημονικής και εξατομικευμένης κατάρτισης σχετικά με την βιολογική και βιοδυναμική παραγωγή και προώθηση του κρασιού, ανταποκρινόμενη στις ειδικές ανάγκες των οινοποιείων. Στην παρούσα φάση, τα βιολογικά ή βιοδυναμικά κρασιά είναι πολύ δημοφιλή στις αγορές και σημειώνουν αύξηση στη ζήτηση τους. Εκτός αυτού, οι επιχειρηματικοί αναλυτές αναμένουν περαιτέρω ανάπτυξη της βιολογικής αγοράς με 6% αύξηση τα επόμενα χρόνια. Αυτό καθιστά το θέμα της γεωργίας, της παραγωγής και του μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων πολύ σχετικό με τις ανάγκες των παραγωγών. Παρόλο που υπάρχουν κάποια σύντομα προγράμματα κατάρτισης για φοιτητές και επαγγελματίες, αυτά αποτελούν συνήθως μέρος ενός πανεπιστημιακού προγράμματος. Επιπλέον, τα μαθήματα αυτά απαιτούν τη φυσική παρουσία του μαθητή κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου, πράγμα που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παραγωγών και των οινοποιείων.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι κύριες ομάδες-στόχου του έργου είναι:

1) Άμεση ομάδα στόχου: βιολογικά και βιοδυναμικά οινοποιεία και αγρότες, νέοι επιχειρηματίες που δεν προέρχονται από το χώρο της γεωργίας αλλά ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην παραγωγή κρασιού.

2) Έμμεση ομάδα στόχου: τοπικοί γεωργικοί συνεταιρισμοί, οργανώσεις και αρχές, οργανώσεις που εργάζονται κυρίως με οινοποιεία και αγρότες, όπως συμβουλευτικές εταιρείες, επιμελητήρια, ΜΚΟ κλπ., φοιτητές και νέοι που ενδιαφέρονται για τον τομέα της βιολογικής γεωργίας, επαγγελματίες εκπαιδευτές, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.λπ.

                       

                      ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΈΡΓΟ

National network of «Agricultural testing spaces» (RENETA)

Communauté de communes du pays de Forcalquier

Estancia Piedra SL bodegas y vinedos

Prada a tope S.A. bodegas y vinedos

Coldiretti Federazione regionale del Molise

CIA – Agricoltori Italiani del Molise

Limassol chamber of commerce and industry

Cyprus employers and Industrialist Federation

Association Istrian de Dignan – Ecomuseum of Vodnjan

Stema Starosel Wine Cellar

Bulgarian Association Of Independent Winegrowers