2η Διακρατική συνάντηση του Έργου WinEra

Η 2η διακρατική συνάντηση του προγράμματος WinEra πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2019 στο Καμπομπάσο.

Εκεί, οι εταίροι του έργου συζήτησαν λεπτομερώς για τα αποτελέσματα το έργου, καθώς και για θέματα που αφορούν τη μεθοδολογία και τα τεχνικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την υλοποίηση τους. Επιπλέον, αναπτύχθηκε συζήτηση όσον αφορά τη διάδοση και τη διαχείριση του έργου.

Ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η συζήτηση για την μέχρι στιγμής πρόοδο του έργου, η διευκρίνηση για βασικές πτυχές των αποτελεσμάτων, και η συμφωνία ως προς τις άμεσες δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν από τον κάθε εταίρο.