3η Διακρατική συνάντηση του Έργου WinEra

Τον Σεπτέμβριο του 2019, εκπρόσωποι όλων των χωρών εταίρων συναντήθηκαν στη Σόφια για την 3η διακρατική συνάντηση του έργου WinEra.

Η κοινοπραξία συζήτησε εις βάθος για τα επόμενα στάδια του έργου, αναλύοντας τις βασικές πτυχές των αποτελεσμάτων του έργου, θέματα διάδοσης και προώθησης, ποιοτικού ελέγχου, παρακολούθησης, και διαχείρισης. Όλοι οι εταίροι παρουσίασαν μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν μέχρι την παρούσα στιγμή, ενώ αναπτύχθηκε συζήτηση σχετικά με την στρατηγική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι εταίροι του έργου συμφώνησαν για τα άμεσα βήματα και τις δραστηριότητες που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, καθώς και για τις επερχόμενες διακρατικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τα τη διάρκεια των διάφορων σταδίων υλοποίησης του έργου.