4η Διακρατική συνάντηση του Έργου WinEra

Τον Φεβρουάριο του 2020, οι εταίροι του έργου WinEra συναντήθηκαν στη Σαλαμάνκα (Ισπανία) για την 4η διακρατική συνάντηση του έργου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κοινοπραξία συζήτησε τα πιο σημαντικά στάδια για την τελειοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα περιέχει όλο το εκπαιδευτικό υλικό, διαδραστικές δραστηριότητες, επιπρόσθετες πηγές, πρακτικά παραδείγματα, και τεστ γνώσεων. Επιπλέον, αναλύθηκαν θέματα διάδοσης και προώθησης, ποιοτικού ελέγχου, και διαχείρισης του έργου

Σημαντική πτυχή αυτής της συνάντησης αποτέλεσε η προετοιμασία για τις πιλοτικές δραστηριότητες του έργου, όπου θα αξιολογηθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα και το εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να τελειοποιηθούν έπειτα, και οι εταίροι να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες για την προώθηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου από τις ομάδες στόχος και όλους τους σχετικούς φορείς.