2. MEĐUNARODNI SASTANAK

Drugi međunarodni sastanak projekta WinEra održan je u travnju 2019. godine u Campobassu.

Partneri su raspravljali o detaljima rezultata projekta i metodološkim kao i tehničkim koracima za njihovu provedbu. Također su razrađene teme vezane uz širenje i promociju projekta.

Glavni cilj sastanka bio je raspraviti dosadašnji napredak projekta, pojasniti važne aspekte rezultata i dogovoriti se o neposrednim aktivnostima koje će svaki partner provesti.