4. MEĐUNARODNI SASTANAK

U veljači 2020. partneri projekta WinEra

sastali su se u Salamanki u Španjolskoj na četvrtom međunarodnom sastanku.

Tijekom sastanka partneri su raspravili važne nadolazeće korake za završetak edukativng materijala tečaja, kao i razvoj WinEra online platforme koja će sadržavati sav pripremljeni edukativni materijal te interaktivne aktivnosti, dodatnu literaturu i izvore informacija, praktične primjere i završne testove. Tom prilkom sagledali smo upravljanje i kontrolu kvalitete rada među partnerima, te je razrađena strategije širenja informacija o projektu.

Važan aspekt ovog sastanka bila je priprema pilotnih aktivnosti odnosno testiranja tijekom kojeg će cijela WinEra platforma i edukativni materijal biti ocjenjeni kako bi partneri mogli završiti sve rezultate projekta i nastaviti sa njihovom korištenjem i promocijom prema svim važnim korisnicima, ciljanim skupinama i ostalim sudionicima.