SUSRET PROJEKTA WINERA

Susret Projekta WinEra uspješno je održan u prosincu 2018. u Marseilleu, Francuska.

Partneri projekta razgovarali su o svim rezultatima projekta, kao i o pitanjima vezanim uz širenje i promociju projekta. Glavni je cilj da se provedba održi na najvišoj mogućoj razini.  Cilj projekta jest pružiti potporu europskim vinarima za proizvodnju i promicanje ekološkog i biodinamičkog vina.